رویداد ها

اخبار شهرداری ساری در هفته گذشته
بازدید نماینده مردم ساری و میاندرود در خانه ملت و سرپرست شهرداری ساری از پروژه نیروگاه زباله سوز ساری
اقدامات ستاد بحران در مناطق سه گانه شهرداری ساری
فاز اجرایی پروژه اصلاح عمرانی خیابان ملامجدالدین در دستور کار قرار گرفت
رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید