پرینت ایمیل

کد مطلب : ۲۶۳۸  / گروه : اخبار / ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶  /  بازدید : ۶۰۶۶
.
نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي   شهر ساری

 

 

                     

فرم شماره 31

آگهي نتيجه انتخابات

بدين وسيله به اطلاع كليه اهالي محترم شهر ساری  تابع بخش مرکزی شهرستان ساری ميرساند، با توجه به برگزاري انتخابات پنجمین دوره شوراي اسلامي شهر  در روز جمعه مورخ 29/2/96 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مجموع آرا بدست آمده از شعب

تعداد رای به حروف

1

قاسم قاسمي(اصلی)

42780

چهل و دو هزار و هفتصد و هشتاد

2

عباس نجاريان ساروي(اصلی)

34766

سی و چهارهزار و هفتصد و شصت و شش

3

سيدمسعود مدينه(اصلی)

28182

بیست و هشت هزار و صد و هشتاد و دو

4

فرامرز نقيبي علمداردهي(اصلی)

24090

بیست و چهار هزارو نود

5

سيدعلي آقاميري(اصلی)

22935

بیست و دو هزار نهصد و سی و پنج

6

اسفنديار عشوري سوادكوهي(اصلی)

20366

بیست هزار و سیصد و شصت و شش

7

كوروش يوسفي ساداتي(اصلی)

20033

بیست هزار و سی و سه

8

علي جان شمشيربند(اصلی)

19990

نوزده هزار و نهصد و نود

9

علي اكبر زليكاني(اصلی)

19700

نوزده هزار و هفتصد

10

فيض اله نفجم(علی البدل)

18929

هجده هزار و نهصد و بیست و نه

11

جمال باقري نسامي(علی البدل)

16551

شانزده هزار و پانصد و پنجاه و یک

12

پرويز شعباني(علی البدل)

16255

شانزده هزار و دویست و پنجاه و پنج

13

سيدمحمد جعفري(علی البدل)

15472

پانزده هزار و چهارصد و هفتاد و دو

14

سبحان بخشي موسي كلائي(علی البدل)

13923

سیزده هزار و نهصد و بیست و سه

15

فرزاد گوهردهي(علی البدل)

13482

سیزده هزار و چهارصد و هشتاد و دو

16

سيدميلاد تقوي

13377

سیزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت

17

احمد زيارلاريمي

12803

دوزاده هزار و هشتصد و سه

18

قاسم اصغري آقمشهدي

12439

دوزاده هزار و چهارصد و سی و نه

19

سيدمهدي احمدي

12350

دوزاده هزار و سیصد و پنجاه

20

محمدجواد مرادي كياپي

12151

دوزاده هزار و صد و پنجاه و یک

21

سيدمرتضي صالحي

12051

دوازده هزار و پنجاه و یک

22

مهدي رضائي فرح آبادي

11320

یازده هزار و سیصد و بیست

23

عليرضا مختارزاده

10436

ده هزار و چهارصد و سی و شش

24

مرضيه عبوري

10245

ده هزار و دویست و چهل و پنج

25

سيدياسر سليم بهرامي

10190

ده هزار و صد و نود

26

آرمان قلي نژادپاجي

10151

ده هزار و صد و پنجاه و یک

27

سيدحسين يوسفي

9861

نه هزار هشتصد و شصت و یک

28

كميل رمضاني

9803

نه هزار و هشتصد و سه

29

همت محمدنژاد

9652

نه هزار و ششصد و پنجاه و دو

30

سيدمرتضي احمدي سقنديكلائي

9426

نه هزار  و چهارصد و بیست و شش

31

سيدحسين صالحي نيا

9365

نه هزار و سیصد و شصت و پنج

32

سيداحمد ميري

9310

نه هزار و سیصد و ده

33

محمدحسن محمدي كيادهي

9098

نه هزار و نود و هشت

34

سيدعلي حجازي

8939

هشت هزار و نهصد و سی و نه

35

ماه سلطان كاشي

8267

هشت هزار و دویست و شصت و هفت

36

سيدپرويز رضوي ساداتي

8151

هشت هزار و صد و پنجاه و یک

37

علي عباسي

7646

هفت هزار و ششصد و چهل و شش

38

مصطفي ولي

7393

هفت هزار و سیصد و نود و سه

39

حسين مهديان

7181

هفت هزار و صد و هشتاد و یک

40

مرتضي شعباني عاليواكي

7154

هفت هزار و صد و پنجاه و چهار

41

مجيد عاليشاه

7012

هفت هزار و دوازده

42

علي اكبر زليكاني

6708

شش هزار و هفتصد و هشت

43

منصور نيستاني

6649

شش هزار ششصد و چهل و نه

44

حسن رادنيا

6640

شش هزار و ششصد و چهل

45

بابك كلانتري

6454

شش هزار و چهارصد و پنجاه و چهار

46

حسين باراني

5783

پنج هزار و هفتصد و هشتاد و سه

47

علي اكبر خورشيدي

5714

پنج هزار و هفتصد و چهارده

48

سعيد بهاري اردشيري

5505

پنج هزار و پانصد و پنج

49

غلام رضا نيك دوز

5418

پنج هزار و چهارصد و هجده

50

مرتضي قرباني

5391

پنج هزار و سیصد و نود و یک

51

كوروش حبيبي

5337

پنج هزار و سیصد و سی و هفت

52

سيدمرتضي رضويان امرئي

5277

پنج هزار و دویست و هفتاد و هفت

53

مرتضي بابائي لولتي

5170

پنج هزار و صد و هفتاد

54

قاسمعلي ايران منش

4928

چهار هزار و نهصد و بیست و هشت

55

سيدكمال حسيني بالادزائي

4752

چهار هزار و هفتصد و پنجاه و دو

56

سيدمجتبي صالحي

4592

چهار هزار و پانصد و نود و دو

57

بهاره وهابي

4292

چهار هزار و دویست و نود و دو

58

محمدهادي لقمانپور

4255

چهار هزار و دویست و پنجاه و پنج

59

سيدجمال زارع سليمان محله

4052

چهار هزار و پنجاه و دو

60

سيدمحسن محمدي

4026

چهار هزار و بیست و شش

61

سيدمهدي علوي

3815

سه هزار و هشتصد و پانزده

62

جمشيد عمراني فر

3815

سه هزار و هشتصد و پانزده

63

حبيب اله حبيبي سرخكلائي

3671

سه هزار و ششصد و هفتاد و یک

64

حميد رمضاني

3544

سه هزار و پانصد و چهل و چهار

65

عبداله يزداني

3278

سه هزار و دویست و هفتاد و هشت

66

رضا نجفي

3250

سه هزار و دویست و پنجاه

67

حسين برزگرورنامي

2962

دو هزار و نهصد و شصت و دو

68

سيدقاسم ساداتي

2604

دو هزار و ششصد و چهار

69

رضا حسين زاده پركوهي

2547

دو هزار و پانصد و چهل و هفت

70

غلامحسين جلالي

2543

دو هزار و پانصد و چهل و سه

71

محمد پوريائي

2463

دو هزار و چهارصد و شصت و سه

72

قوام الدين نظري خادم الشريعه

2457

دو هزار و چهارصد و پنجاه و هفت

73

مجيد قرباني

2420

دو هزار و چهارصد و بیست

74

علي رحيمي رسكتي

2412

دو هزار و چهارصد و دوازده

75

جواد رئيسي آتني

2104

دو هزار و صد و چهار

76

محمدحسين مهران فر

2018

دو هزار و هجده

77

رضا رنجبر

2002

دو هزار و دو

78

مجتبي قرباني

1967

هزار و نهصد و شصت و هفت

79

پرستو تيموري هزارجريبي

1957

هزار و نهصد و پنجاه و هفت

80

سيدداود ميرفضلي

1802

هزار و هشتصد ودو

81

سارا فرهمندراد

1752

هزار و هفتصد و پنجاه و دو

82

بهمن صفري مرمتي

1670

هزار و ششصد و هفتاد

83

مجتبي محسني ارزفوني

1571

هزار و پانصد و هفتاد و یک

84

سيدمهدي ساده

1558

هزار و پانصد و پنجاه و هشت

85

علي اصغر انتظاري سنگسركي

1552

هزار و پانصد و پنجاه و دو

86

سيدجمشيد قاسمي

1386

هزار و سیصد و هشتاد و شش

87

رويا حاجي زاده حاجي

1384

هزار و سیصد و هشتاد و چهار

88

زهرا برديا

1331

هزار و سیصد و سی و یک

89

موسي خداشناس ريكنده

1318

هزار و سیصد و هجده

90

اكبر تقي پور

1309

هزار و سیصد و نه

91

زهرا خلخالي

1230

هزار و دویست و سی

92

ابوذر عباسي رستاقي

1204

هزار و دویست و چهار

93

فاطمه خادمي

1202

هزار و دویست و دو

94

يوسف خليلي آتني

1192

هزار و صد و نود و دو

95

فائزه باكوئي

1146

هزار و صد و چهل و شش

96

عقيل رفيعي

1104

هزار و صد و چهار

97

حامد نظري هشجين

1093

هزار و نود و سه

98

روح اله واحدي خرم آبادي

1089

هزار و هشتاد و نه

99

محمدعلي خليلي

1008

هزار و هشت

100

كرامت رجبي برنتي

946

نهصد و چهل و شش

101

سيدسعيد هاشمي سليمي

927

نهصد و بیست و هفت

102

مصطفي معافي

919

نهصد و نوزده

103

ناصر نقي زاده

897

هشتصد و نود و هفت

104

ميثم كوثري لنگري

883

هشتصد و هشتاد و سه

105

مسعود صفري

865

هشتصد و شصت و پنج

106

اشرف السادات قاسمي

753

هفتصد و پنجاه و سه

107

سيدهادي كلانتري

728

هفتصد و بیست و هشت

108

محمد اسلامي فولادي

715

هفتصد و پانزده

109

اسماعيل عرب

715

هفتصد و پانزده

110

ابراهيم امان زاده بنه

705

هفتصد و پنج

111

مجيد سبحاني سوادرودباري

679

ششصد و هفتاد و نه

112

محمدرضا قاسمي سيدمحله

662

ششصد و شصت و دو

113

عابس نصيري

659

ششصد و پنجاه و نه

114

فاطمه عباس زاده جويباري

652

ششصد و پنجاه ودو

115

سيدغلامرضا بني احمد

611

ششصد و یازده

116

الياس عبدي كاركنده

573

پانصد و هفتاد و سه

117

مهدي رستمي اسطلخي

563

پانصد و شصت و سه

118

محمد رستميان

552

پانصد و پنجاه و دو

119

مهدي كردان

520

پانصد و بیست

120

روح الله شعباني دولت آبادي

497

چهارصد و نود و هفت

121

علي اكبر عابديني

495

چهارصد و نود و پنج

122

نجمه كفشگركياسري

486

چهارصد و هشتاد و شش

123

موسي كولائيان

455

چهارصد و پنجاه و پنج

124

علي رضا كاظمي كاوردي

446

چهارصد و چهل و شش

125

رضا شيرزادچناري

420

چهارصد و بیست

126

حسين كاوه تلاوكي

400

چهارصد

127

قاسم احمديان پور

360

سیصد و شصت

128

فتاح اعزي

347

سیصد و چهل و هفت

129

رامين حسين زاده

347

سیصد و چهل و هفت

130

مستوره لمعاني

316

سیصد و شانزده

131

حسين نظري

297

دویست و نود و هفت

132

سيدعبدالحسين نصيري وليك بني

277

دویست و هفتاد و هفت

133

رضا مشاهدي

274

دویست و هفتاد و چهار

134

محمد نونهال خوشروئي

201

دویست و یک

135

اسمعيل اژكان

197

صد و نود و هفت

136

احمد روستانژادعرباني

186

صد و هشتاد و شش

137

مصطفي آران دينكي

170

صد و هفتاد

138

سيامك آذربرزين

157

صد و پنجاه و هفت

139

احسان ميرزائي سروكلائي

108

صد و هشت

140

محمدرضا فردين

102

صد و دو

 

 

ايـنك در اجراي ماده 52  قانـون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ماده 70  آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شكايات انتخاباتي مي باشد .

شـكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كـه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام و نام خانوادگي ، نام پدر ، نشاني محل كار يا سكونت و امضاي شاكي يا شاكيان را داشته باشد .

 

 

                                                                                                                                                                     احمد حسین زادگان

 

                                                                                                                                         فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان ساری

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین اخبار

افزایش ورود 30درصدی گردشگران به استان
طرح اطلس کشاورزی شهرستان ساری تدوین شود
پیام تبریک سرپرست فرمانداری ساری به‌مناسبت ۱۲ فروردین؛ روز جمهوری اسلامی ایران
بازاریان مازندران پیشتاز ترویج استفاده از کالای ایرانی در کشور شوند
حمایت از کالای ایرانی سبب رونق تولید و اشتغال می شود
ورود ۱۰۰ هزار گردشگر نوروزی به شهرستان ساری
بازدید فرماندار ساری و اعضای ستاد تسهیلات سفرشهرستان ساری از کمپ های مستقر در سطح شهرستان
ساری آماده میزبانی از گردشگران نوروزی است
سرپرست فرمانداری ساری در مزار شهدا حضور یافت
سرپرست فرمانداری ساری منصوب شد
فرماندار مرکز استان در پیامی درگذشت پدر شهیدان عبوری را تسلیت گفت
فرماندار ساری حادثه سقوط هواپیما یاسوج را تسلیت گفت
شهادت حضرت فاطمه (س) تسلیت باد
✴️ ششمین جلسه شورای عالی ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ساری برگزار شد
پیام تشکر فرماندارمرکز استان از حضور حماسی مردم در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن

آمار سایت

امروز2119
مجموع5445177

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به فرمانداری شهرستان ساری می باشد . طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری