ارائه خدمات شهری در مناطق سه گانه شهرداری

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ،ارائه خدمات شهری  مانند شستشوی جداول ، کانال هاو جوی ها ، جمع آوری نخاله ، زباله ها و زوائد بصری در راستای رفاه حال شهروندان از فعالیت های شهرداری های مناطق سه گانه در آستانه سال جدید می باشد.

 

 

چاپ محتويات