تعریض خیابان / آسفالت / هدایت آب های سطحی

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، لکه گیری و آسفالت خیابان ها و کوچه ها، احداث جدول در باند کندرو کمربندی جنوبی، بتن ریزی، زیرسازی خیابان جوادیه و کوچه فردوس،خاکبرداری جهت تعریض معابر ورودی، دیوار چینی زمین های بی حصار و احداث کانال هدایت آب های سطحی از فعالیت های شهرداری منطقه سه در راستای ارائه خدمات به شهروندان بوده که در حال انجام است.

 

 

چاپ محتويات