خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری

 

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری، استمرار خدمات رسانی در مناطق سه گانه شهرداری ساری در جهت حصول رفاه شهروندی، نگاه مدیریت شهری بر تحقق گزاره "خدمت بی منت" را برقرار ساخته است. بدین روی خدمت رسانی شهرداری به عنوان نهادی خدماتی اجتماعی در حوزه های مختلف مبلمان شهری، بهسازی و بازسازی عمرانی شهر، حفظ و نگهداری پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است و دوایر مختلف شهرداری مناطق به صورت 24 ساعته در حال انجام وظایف خود در سطوح مختلف شهر می باشند.

 

 

 

احداث رفیوژ وسط بلوار فرح اباد

 

 

سنگ فرش خیابان خاقانی

 

 

کانال کوی قائم در منطقه سه

 

 

کانال کوچه علوی در کوی شربتی منطقه سه

 

 

پیاده رو سازی خیابان 15خرداد

 

 

پیاده روسازی خیابان معلم

 

 

استمرار پروژه پل تا پل

 

 

زیرسازی کوی آزادگان در بلوار امام رضا(ع)

 

 

 

چاپ محتويات