بازدید معاون استاندار مازندران از روند احداث نیروگاه زباله سوز

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهردرای ساری، مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران به همراه محمدی تاکامی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و کریمی معاون فنی و عمرانی شهرداری ساری و سعیدی کیاسری نماینده ویژه شهردار در پروژه نیروگاه زباله سوز از روند پیشرفت احداث نیروگاه زباله سوز بازدید کردند.

در این بازدید بر رفع موانع موجود و تسریع روند ساخت نیروگاه زباله سوز تاکید شد.

 

 

 

چاپ محتويات