استفاده از تجربیات شورای عالی استان های کشور در راستای توسعه شهر ساری

 

 

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، عباس رجبی شهردار مرکز مازندران به همراه سید علی آقامیری عضو شورای اسلامی شهر ساری و نماینده این شورا در شورای عالی استان ها و علیرضا باقریان معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری با علیرضا احمدی رییس شورای عالی استان های کشور دیدار و گفت و گو کرد.

 

در این دیدار ، عباس رجبی نقش نظارتی شوراهای اسلامی شهرها را در کیفیت خدمت رسانی به شهروندان موثر دانست.

 

شهردار ساری بر ضرورت استفاده از ظرفیت ، نظرات و تجربیات شورای عالی استان های کشور جهت ارتقاء سطح خدمات دهی شهرداری ساری به شهروندان تاکید کرد و گفت: این امر منجر به رشد و توسعه مرکز استان می شود.

 

 

سید علی آقامیری عضو شورای اسلامی شهرساری نیز بر ضرورت تعامل و همکاری شورای اسلامی شهر ساری با شورای عالی استان ها در راستای پیشبرد اهداف و تبادل تجریبات میان اعضاء تاکید کرد.

چاپ محتويات