ملاقات عمومی مدیران مجموعه شهرداری ساری با شهروندان غیرحضوری برگزار می شود

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، با توجه به شرایط خاص و در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، این هفته سه شنبه 25 شهریور99 نیز برای بیست وسومین هفته پیاپی، ملاقات عمومی مدیران مجموعه شهرداری ساری با شهروندان بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه 137 برگزار می شود.

 

معاونان شهردار ساری و شهرداران مناطق سه گانه و مسئول پیگیری پروژه های شهرداری در این هفته، پاسخگوی شهروندان خواهند بود.

 

چاپ محتويات