آسفالت بلوار امام رضا(ع)+کلیپ

 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، بهسازی و آسفالت بلوار امام رضا(ع) در راستای سهولت عبور و مرور  ، روان سازی ترافیک و رفاه شهروندان به همت سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مرکز مازندران در حال اجراست.

چاپ محتويات