روند اجرای پروژه بزرگ نیروگاه زباله سوز ساری

پروژه بزرگ زباله سوز ساری با رویکرد زیست محیطی از مطالبات مهم شهروندی است که به همت شهرداری ساری و بی وقفه مراحل تکمیلی خود را طی می نماید.


مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری

چاپ محتويات