بازدید سرپرست شهرداری ساری از سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری شهرداری

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، صبح امروز حمیدرضا مرادی سرپرست شهرداری به همراه سید حسین صالحی نیا معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری از واحدهای مختلف سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری بازدید و ضمن تبریک آغاز سال جدید به کارکنان این سازمان، بر جدیت در کار و خدمت رسانی بهتر به شهروندان در سالجاری تاکید کرد.

 

مرتضی بربسته رییس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری ساری نیز گزارشی از روند فعالیت های این سازمان ارائه کرد.

چاپ محتويات