استمرار فعالیت های عمرانی و خدماتی شهرداری ساری در 48 ساعت گذشته

 

با نگاهی نو، جواد طالبی شهردار ساری و شورای اسلامی شهر به تبیین مسیری جدید پرداختند. در این مسیر، همت مضاعف همکاران مجموعه شهرداری ساری، اتکا به ظرفیت درون‌سازمانی و پرهیز از برون‌سپاری به جد سرلوحه کار قرار می‌گیرد.

 

در این فیلم کوتاه نگاهی داریم به زیرسازی کوچه دریا5 ،نصب جدول بتنی میدان مالیات، نصب جدول بتنی رفیوژ وسط بلوار امام روح الله ، احداث پارک نیکمهر در منطقه سه شهری،محوطه سازی ترمینال دولت،نظافت گروهی محله به محله شهر ، کانال هدایت آب های سطحی کوچه گلستان18 و  که طی 48 ساعت گذشته صورت گرفته است.

 

 

مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ساری

 

چاپ محتويات