آموزش ایمنی 77 نفر از کارکنان جایگاه سوخت ساری

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، دوره ایمنی و آتش نشانی به منظور ارتقای آمادگی 77 نفز از کارکنان جایگاه‌های عرضه سوخت ساری توسط آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری برگزار شد.

 این دوره آموزشی که در سالن 7 مهر آتش نشانی ساری برگزار شد 77 نقر از کارکنان جایگاه‌های عرضه سوخت، اصول و مبانی مقابله با آتش و کار با خاموش کننده‌ها را  با الزامات نکات ایمنی و کار در جایگاه‌ها به صورت تئوری وعملی فرا گرفتند.

به گفته دومیرکلایی رئیس سازمان آتش نشانی ساری با توجه به مراجعه روزانه شمار زیادی وسایل نقلیه به جایگاه‌های عرضه سوخت به منظور سوختگیری، اهمیت آموزش‌های ایمنی برای جایگاه‌داران عرضه سوخت و افزایش آمادگی برای مقابله با مخاطرات احتمالی و اقدامات پیشگیرانه در جایگاه‌های سوخت کاملاً ضروری است .

چاپ محتويات