جلسه کمیته درآمدی شهرداری ساری با سازمان پسماند برگزار شد

 

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، جلسه کمیته درآمدی شهرداری ساری امروز شنبه ساعت 6 صبح با حضور محمدرضایی فرح‌آبادی معاونت توسعه و مدیریت منابع و مجید مزنگی رئیس سازمان پسماند شهرداری مرکز استان به همراه کارشناسان درآمدی شهرداری مرکزی و سازمان پسماند باهدف بررسی راهکارهای هم‌افزایی افزایش درآمد و تأمین منابع در جهت ارائه خدمات بیشتر و بهینه‌تر به شهروندان و توسعه شهر برگزار شد.

به گفته معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری ساری، جلسات با سازمان‌های تابعه به‌طور جداگانه در جهت ارتقاء بخش درآمدی و به‌تبع آن ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به‌طور مستمر برگزار می‌شود.

 

چاپ محتويات