در راهپیمایی حمایت از مردم مظلوم غزه

 

محمدحسین قبادی شهرداری ساری و کارکنان این شهرداری به همراه مردم مرکز علویان صبح امروز شنبه همراه و همگام با سایر هم‌وطنان جنایات رژیم کودک کش اسرائیل غاصب را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام کردند.

چاپ محتويات