راه اندازی کمپین نقدهای شایسته جهت همراهی شهروندان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، با اشاره به ويژگي درگاه ارتباطي شهروندان با شهرداري ساري؛ «نقدهاي شايسته»، كه اخيرا در روابط عمومي شهرداري ساري در نظر گرفته شده، آن را فرصتي براي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان در پيشبرد بهتر امور شهري برشمرد.

 

وي با بيان اينكه، روابط عمومي شهرداري ساري، هرگز خود را از اينكه در معرض نقدشدن قرار بگيرد، پنهان نكرده و نخواهد كرد، گفت: نقد كارشناسانه مي‌تواند باعث ارتقاي عملكرد هر مجموعه‌اي شود؛ به‌خصوص كه شهرداري‌ها به لحاظ سازماني، بيشترين مواجهه و تعامل را با شهروندان عزيز دارند.

 

رضازاده با تاكيد بر فعاليت‌هاي صورت گرفته در شهرداري ساري در زمان مديريت مهدي عبوري، اقدامات صورت گرفته در حوزه‌هاي فني و عمراني ، فرهنگي و اجتماعي در شهر ساري را برگرفته از خواسته‌هاي به حق شهروندان ساروي دانست و گفت: نقدهاي شايسته، يك امكان جديد و متفاوت براي ساروي‌هاي عزيز است تا نظرات و ديدگاه‌ها و پيشنهادات خود را براي هر چه بهتر شدن حوزه‌هاي مختلف مرتبط با تيم مديريت شهري، در اختيار ما و ديگر همكارانمان در بخش‌هاي مختلف شهرداري ساري قرار بدهند، تا شهرداري ساري بتواند همچنان در جهت احقاق حقوق شهروندي و خواسته‌هاي مردم گام بردارد.

 

مدير روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري ساري در پايان بار ديگر بر نقش مهم نقد در اصلاح امور تاكيد كرد و افزود: مسير توسعه جز با همت شهرداري و همراهي و مشاركت شهروندان مركز استان مازندران، طي نخواهد شد.

 

چاپ محتويات