تداوم کار ، تلاش و پیگیری

 

شهرداری منطقه یک

 

 

شهرداری منطقه یک ، در راستای رفاه حال شهروندان جلوگیری از سد معبر در خیابان ملامجدالدین  را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده است.

 

 

درراستای زیبایی بصری ماه پاییز و بهره شهروندان رفت و روب خیابان سعدی بصورت هفتگی انجام خواهد شد.

 

 

شهرداری منطقه دو

 

تعمیر موتور پمپ  کوچه ها ، لایروبی کانال ها ، جمع آوری نخاله ، آسفالت ، جمع آوری زوائد بصری ، تعریض خیابان ، زیرسازی و احداث کانال هدایت آب های سطحی از اقدامات شهرداری منطقه دو در راستای ارائه خدمات به شهروندان می باشد.

 

 

شهرداری منطقه سه

 

شهرداری منطقه سه ، آسفالت خیابان چمران را در راستای سهولت عبور ومرور شهروندان در دستور کار قرار داده و عملیاتی کرده است.

 

چاپ محتويات