استمرار فعالیت های عمرانی در مناطق سه گانه شهرداری

 

 

 

شهرداری منطقه یک

 

پیاده رو سازی ، جدول گذاری و احداث نوه بتنی در خیابان ها و کوچه های حوزه منطقه یک شهری از فعالیت های عمرانی شهرداری منطقه یک در راستای ارائه خدمات به شهروندان می باشد.

 

 

 

 

 

شهرداری منطقه دو

 

شهرداری منطقه دو، در راستای استمرار اقدامات عمرانی ، نصب پل ورودی ، تسطیح پیاده روها در بلوار پاسداران ،خیابان امیرکبیر ، خیابان ملت ، کوچه شهید زراری و کمربندی غربی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده است.

 

 

 

شهرداری منطقه سه

 

استمرار نهضت آسفالت و تسهیل در عبور و مرور شهروندان از پروژه های شهرداری منطقه سه در راستای اجرای فعالیت های عمرانی می باشد.

 

 

 

 

چاپ محتويات