استمرار نهضت آسفالت در منطقه دو شهری

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، اجرای نهضت آسفالت و بهسازی معابر و خیابان های شهید قربانی ، کمربندی غربی محدوده میدان میوه و تره و بار و نیز انتهای کوی شهبند از فعالیت های شهرداری منطقه دو در راستای ارائه خدمات به شهروندان بوده است.

 

چاپ محتويات