اجرای طرح همیار سبز

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری به نقل از روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ، با همکاری و تعامل دو سویه میان این سازمان و اداره آموزش و پرورش شهرستان ساری ، طرح همیار سبز ، مانند سنوات گذشته در حال اجرا می باشد.

 

در این طرح  آموزش های لازم در زمینه شناخت، تکثیر و قلمه زدن، حفظ و نگهداری  انواع گیاهان و درختان و نیز اهمیت و گسترش فضای سبز شهری توسط کارشناسان سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ساری به دانش آموزان ارائه خواهد شد .

 

در این راستا طی دو ماه گذشته دانش آموزان 40 واحد آموزشی، 60 ساعت بازدید را از واحد تولیدات سازمان بعمل آورده و آموزشهای لازم به همیاران ارائه شد.

 

شایان ذکر است ، در این طرح، به کودکان دوستدار طبیعت و فضای سبز " همیار سبز" اطلاق می شود.

 

 

این همیاران پس از آموزش های لازم ، در زمینه فرهنگسازی ، ترویج و نهادینه کردن اهمیت جایگاه فضای سبز شهری در میان شهروندان، مدارس و مراکز آموزشی  فعالیت خواهند کرد.

 

چاپ محتويات