فعالیت های عمرانی در حوزه منطقه یک شهری

 

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری ، کنده کاری مسیر حفاری به طول 200 متر ، پیاده رو سازی 98 متر مربع ، ترمیم موزاییک فرش 200 متر مربع ، دیوار چینی زمین های بدون حصاربه طول 150 متر ، بتن ریزی به طول 85 متر ، لکه گیری آسفالت در خیابان ها و معابر از اقدامات واحد عمران شهرداری منطقه یک طی آذرماه گذشته و در راستای ارائه خدمات به شهروندان  بوده است.

 

 

 

چاپ محتويات