29 تیر 1400

 1- آگهی مزایده فروش چوب درختان خشک سطح شهر ...    اینجا کلیک کنید

 

 

2- آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری پاساژ علاءالدین ...    اینجا کلیک کنید

 

 

3- آگهی مزایده واگذاری جایگاه های پارک حاشیه ای ...    اینجا کلیک کنید

 

 

4- مزایده فروش واحدهای تجاری پاساژعلاءالدین ...        اینجا کلیک کنید

 

 

5- مزایده فروش اقلام اسقاطی (مانیتور، کیبورد، ماوس، کولر، ماشین حساب و...) ...    اینجا کلیک کنید

 

 

6- مزایده فروش واحدهای تجاری پاساژ شهریاری ...    اینجا کلیک کنید

 

 

7- تجدید آگهی مزایده فروش اقلام اسقاطی (مانیتور، کیبورد، ماوس، کولر، ماشین حساب و...) ...    اینجا کلیک کنید

 

 

8- مزایده فروش واحدهای تجاری پاساژ علاءالدین ...    اینجا کلیک کنید

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید