30 دی 1396

 

 

 

 حسین مرتضوی

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، اداره روابط عمومی و اموربین الملل

* تلفن تماس: 01133516030

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 شماره تماس

 

1

فهیمه خبیر

کارشناس

33516030

 

2

نیما باقرپور

کارشناس

33516117

 

3

رضا هدایتیکارشناس  

4

محمّدجواد دیّانی

کارشناس

  

5

شروین وطنی

 کارشناس

 33516116 

6

سید حسین موسوی

کارشناس

 33358612 

7

علی دادگر

کارشناس

 33516126 

8

علی زاهدی

کارشناس

 33516126 

9

نیلوفر نامنی

کارشناس

  
     

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید