30 دی 1396

 

 

 حسین مرتضوی

مدیر ارتباطات و امور بین الملل

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل

* تلفن تماس: 01133516099

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

 شماره تماس

1

نیما باقرپورنسامی

کارشناس

33516117

2

سعید فاضلی

کارشناس

33516126
3محمّدجواد دیّانی
کارشناس33516030
4

نیلوفر نامنی

کارشناس

33516030
5

فاطمه زهرا زلیکانی

کارشناس

33516117

6

شروین وطنی

کارشناس

33516116

7

علی دادگر

کارشناس

33516126

8

علی زاهدی

کارشناس

33516117

9

رضا هدایتیکارشناس33516126
10 سید حسین موسوی
کارشناس33358612
11 محسن هدایتیکارشناس33516126

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید