3 آبان 1396

شهرداري مركزي

 

آدرس : ساري ، بلوار آزادي ، ميدان شهيد قاسمي

کدپستی: ۴۸۱۴۸-۹۶۶۴۶

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۵۱۶۰۰۰

 

شوراي اسلامی شهر

 

آدرس : ساري ، خيابان ۱۵ خرداد ، روبروي توانبخشي ، نبش كوچه نارنج

کدپستی: ۴۸۱۸۸-۶۵۳۴۱

شماره تماس:۰۱۱۳۳۲۰۰۸۴۰

 

شهرداري منطقه۱

 

آدرس : ساري ، خيابان پيروزي ، كوچه ناصح

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۱۰۵۵۵۵ 

 

شهرداري منطقه۲

 

آدرس : ساري ، ميدان امام حسين(ع)

کدپستی: ۴۸۱۸۸-۱۳۷۴۸

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۵۱۶۵۰۰

 

شهرداري منطقه۳

 

آدرس :ساري ، بلوار كشاورز نرسيده به چمران

کدپستی: ۴۸۱۹۶-۷۳۶۹۵

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۹۳۶۳۷

 

سازمان فناوري اطلاعات و آمار شهرداري (فاوا)

 

آدرس :ساري ، خيابان فرهنگ ، كوي توكل ، كوچه توكل پنج

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۴۵۳۵۰

 

سازمان اتوبوسراني

 

آدرس :ساري ، ميدان معلم ، بلوار پرستار ، نبش كوچه قائم

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۶۸۸۶۲

 

سازمان تاكسيراني

 

آدرس :ساري ، ميدان معلم ، بلوار پرستار ، نبش كوچه قائم

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۶۲۹۵۸

 

سازمان بهشت رضا(آرامستان)

 

آدرس : ساري ، خيابان فرجي ، روبروي پارك دانشجو ، جنب تالار بزرگ شهر

کدپستی: ۴۸۱۷۷۵-۴۷۴۱

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۰۵۳۷۹

 

سازمان پاركها و فضاي سبز

 

آدرس : ساري ، خيابان فرجي ، روبروي پارك دانشجو ، جنب تالار بزرگ شهر

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۰۶۰۰۶

 

سازمان مديريت پسماند

 

آدرس : ساري ، بلوار پاسداران، خیابان ارم، کیلومتر دو

شماره تماس:  ۶ -۰۱۱۳۳۳۴۵۲۹۴

کدپستی:  ۴۸۱۵۸-۹۴۸۲۲

 

سازمان ميادين ميوه و تره بار

 

آدرس : ساري ، خیابان ملامجدالدین، طبقه فوقانی اداره پست

کدپستی: ۴۸۱۸۸-۱۶۹۸۹

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۴۸۳۱۶-۱۸

 

سازمان آتش نشاني

 

آدرس : ساري ، خيابان ملامجدالدين

کدپستی: ۴۸۱۷۷-۳۶۷۴۱

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۴۴۴۴۴

 

سازمان حمل و نقل و ترافيك

 

آدرس : ساري ، كمربندي شرقي ، طبقه فوقاني پايانه مسافربري دولت

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۵۰۰۲۳

 

سازمان عمران

 

آدرس : ساري، خيابان ملامجدالدين، خيابان آتش نشاني، كوچه شقايق

کدپستی: ۳۷۱۹۱-۴۸۱۷۷

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۲۶۶۰۶۰

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید