17 دی 1396

 

 

 

 

 درباره شهرداری ساری

 

 

هدف اوليه از تأسيس بلديه حفظ منافع شهري، برآورده نمودن حوايج شهرنشيان مانند اداره كردن اموال منقول و غير منقول و نگهداشت سرمايه هاي متعلق به شهر، نظافت كوچه ها و معابر شهري، روشن نمودن شهر، بيمه بناهاي متعلق به شهر در برابر حريق و غيره بوجود آمد و بابت ارائه چنين خدماتي به مردم از آن ها عوارض دريافت نموده و از آن طريق هزينه هاي جاري بلديه و حقوق رفتگران و ... تأمين مي گرديد.

 

همزمان با تأسيس بلديه، قانوني به تصويب مجلس رسيد كه بر اساس آن انجمن بلديه وظيفه داشت تا نسبت به انتخاب شهردار با رأي و نظر مردم اقدام نمايد .

 

در سال ۱۲۹۰ شمسي با پيشنهاد دولت مبني بر انفصال انجمن بلديه موافقت گرديده و در سال ۱۲۹۹ سيد ضياءالدين طباطبايي نهاد مستقلي مانند بلديه را كه به دولت وابسته بود را بنا كرده و در سال ۱۳۰۰ شمسي اداره بلديه رسماً وابسته به دولت شد.

 

آغاز به كار بلديه در ساري مربوط به سال ۱۲۹۸ مي باشد و احمد ممنون به عنوان اولين شهردار ساري در سال ۱۳۰۱ معرفي شد.

 

اولين نامه تايپی اداري شهرداري در زمان تصدي آقاي محسن وزيري شهردار وقت ماشين نويسي شد.

 

اولين درشكه براي شهرداري ساري در سال ۱۳۲۹ و در زمان مسئوليت آقاي احمد ممنون خريداري شد.

 

اولين ماشين آتش نشاني در سال ۱۳۴۶ براي شهرداري و در زمان آقاي خاوري خريداري شد.

 

ساختمان شهرداري در سال ۱۳۲۰ به مدت ۵ سال در اشغال روس ها بود.

 

بناء ساختمان شهرداري از سال ۱۳۱۸ آغاز و در سال ۱۳۲۰ به اتمام رسيد.

 

اولين بانويي كه به استخدام شهرداري درآمد خانم ايران اكبري در سال ۱۳۲۹ بود كه به عنوان ماشين نويس مشغول به فعاليت گرديد.

 

آقايان رضا ضيائي و غلامعلي ضيائي اولين افرادي بودند كه كار روشنايي شهر را با فانوس هايي كه به درختان آويزان شده بودند از شهرداري به سمت ساعت، دروازه گرگان و دروازه بابل تأمين نمودند.

 

آقايان دكتر اولادي و مدانلو اولين مديران كشتارگاه ساري بودند.

 

آقاي حسين سهرابي اولين رئيس اداره نوسازي بود.

 

آقاي اخباري اولين رئيس اداره درآمد شهرداري بود.

 

خانم نوبخت اولين بانويي بود كه به عنوان نماينده انجمن شهر ساري انتخاب شد.

 

در سال ۱۳۳۳ شهرداري ساري صاحب دو شماره تلفن ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ شد.

 

در سال ۱۳۵۰ شهرداري ساري صاحب ۷ دستگاه ميني بوس جهت جابجايي مسافران درون شهري گرديد.

 

در سال ۱۳۶۰، ۲۱ دستگاه اتوبوس براي واحد اتوبوس راني شهرداري خريداري شد.

 

اولين مسئول مخابرات شهرداري آقاي سلطاني و دومين نفر جناب آقاي رنجبر مي باشد.

 

اولين مدير ستاد مبارزه با سد معبر شهرداري آقاي وثوق بود.

 

اولين مدير اداره آب آقاي ناصر نيك بخش بود.

 

اولين مدير كارگزيني آقاي نجفي بود.

 

آقايان علي ركابي و رضا اسماعيلي اولين مسئولين پايگاه بودند.

 

آقايان شكارچي و پريچهره اولين رؤساي واحد روشنايي بودند.

 

در بين 46 شهردار ساري تنها آقايان محمد قنبرپور ، سید علی حجازي،سید مرتضی (عادل) رضويان، احمد معماركرماني ، مجلسي، عبدالحمید فرزانه و عباس رجبی از کارکنان شهرداري ،شهردار و يا سرپرستي شهرداري را بر عهده داشتند.

 

اولين بار خيابان ۱۸ دي در سال ۱۳۲۵ آسفالت گرديد.

 

اولين روزنامه شهرداري با نام شاهين در سال ۱۳۲۸ به مبلغ ۱۰۰ ريال انتشار يافت.

 

اولين رئيس اداره خدمات شهري آقاي اختياري بود.

 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آقايان اخياني، خدابخش، قليشلي، كرماني، دامادي، يوسف نژاد، خليلي، خان محمدي، صادقلو، قنبرپور، رضويان، باقري، حجازي ، مهدی عبوری، عبدالحمید فرزانه و عباس رجبی در جايگاه سرپرست شهرداری ساری و یا شهردار ساري قرار گرفتند.

 

اولين مدير آرامگاه ساري مرحوم گلچين بود.

خيابان قارن در زمان شهردار ابطحي بازگشائي شد.

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید